Pellets-Online.se

Träpellets, ströpellets och loggs

FÖRETAGSINFORMATION

FÖRETAGET

Green Sales Nordic AB
ORG.NR: 556935-5489
Bankgiro: 5887-5113

ADRESS

Brunnsgatan 43
733 31 Sala
SVERIGE

FÖRETAGSPOLICY

Vi tror på ett företagande som gynnar både människor och natur, därför har vi en företagspolicy som bestämmer hur vi ska bedriva vår verksamhet därefter. Vi tror också på individens roll för vår framgång och har därför en generös personalpolitik med bland annat glädje som ett ledord.

Socialt och Etisk Ansvar

 • Vi ska agera affärsmässigt och professionellt med tanke på etik och moral.
 • Vi tror på alla människors lika värde och behandlar alla lika.
 • Våra produkter eller tjänster får inte ha negativ inverkan på individer eller samhällen.

Hållbarhet och Miljö

 • Våra tjänster och produkter ska bidra till en bättre miljö.
 • Vi ska agera hållbart och långsiktig med tanke på miljö och klimat.
 • Vår verksamhet får inte ha skadlig inverkan på miljö och klimat.
 • Vi ska främja samarbete med personer eller företag som delar vår värdegrund avseende miljö och klimat och som sätter dessa framför ekonomiska intressen.
 • Vi ska engagera kunder, personal och samarbetspartner att agera på ett miljövänligt sätt.

Kunder och Marknad

 • Vi ska aktivt jobba med att hitta nya kunder och marknader för våra tjänster och produkter genom ansvarsfull global expansion.
 • Vi ska förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet, miljövänlighet och säkerhet.
 • Vi ska aktivt jobba med att utveckla vår kundhantering och vår kundtjänst genom ”ständiga förbättringar”.
 • Vi ska värna om våra kundrelationer och ständigt jobba med att förbättra dessa.

Närsamhälle och Samhällsansvar

 • Vi ska ta samhällsansvar och främja lokala initiativ.
 • Vi ska gynna det lokala samhället på alla platser vi är lokaliserade.
 • Vi ska hitta lokala samarbeten i första hand.

Personal och Företagskultur

 • Vi ska ha en sund företagskultur som bygger på ledorden: Respekt, Ansvar, Lojalitet, Innovation, Samhörighet och Glädje.
 • Vi ska värna om vår personal och ge möjlighet till personlig utveckling och ansvar inom företaget, vi ska ha nöjda och friska medarbetare.
 • Vi ska erbjuda vår personal 7 timmars arbetsdagar, friskvård på arbetstid samt flexibel arbetsplats.
 • Vi ska engagera personalen i företagets beslutsfattande.
 • Vi ska stödja balansen mellan arbete och privatliv.
 • Vi ska främja jämlika och likvärdiga möjligheter samt mångfald och tolerans.

Produkter och Tjänster

 • Vi ska aktivt jobba med att utveckla nya innovativa tjänster och produkter.
 • Vi ska ständigt förbättra våra tjänster eller produkter genom att tillämpa ”Kaizen” i företaget.
 • Vi ska utveckla produkter och tjänster som motsvarar kundernas önskemål om en hållbar utveckling.
 • Vi ska vara innovativa för att kunna utveckla ekologiskt och socialt ansvarsfulla produkter och tjänster.

RESPEKT

ANSVAR

LOJALITET

INNOVATION

SAMHÖRIGHET

GLÄDJE

VISION & MÅL

Visionen är att utveckla och leverera internationella tjänster och produkter som ger människor en bättre tillvaro och som bidrar till en bättre värld. Visionen är vidare att med stort fokus utveckla innovativa produkter och tjänster som hjälper till att motverka klimatförändringarna. Målet är att våra tjänster och produkter ska finnas i flera länder med lokala kontor och lokal personal.

Vi tycker det är viktigt att att bygga en positiv och effektiv företagskultur och ett ansvarsfullt och hållbart företagande. Vi tror att det går att bedriva ett framgångsrikt företagande som sätter miljö och människor framför ekonomiska och kortsiktiga vinstintressen. Vår vision är att skapa ett företag som är socialt och miljömässigt hållbart.

SAMARBETEN & INVESTERINGAR

Vi vill växa och utveckla våra idéer och tjänster och är öppna för investeringsförfrågningar eller samarbeten. Vi har stora visioner och stora ambitioner för framtiden, om ni vill följa med på vår resa kontakta VD Emil Fröbom på telefon eller e-post.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 Green Sales Nordic AB    info@greensalesnordic.com

Log in with your credentials

Forgot your details?